Trodnevni tematski trening modul „Planiranje upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže“ održan je u Čazmi od 21. do 23. ožujka 2022. godine  sa Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije kao domaćinom treninga. Trening je održan u „Multifunkcionalnom centru“  uređenom u sklopu projekta Grada Čazme „Čazma Natura“ ( više o projektu : https://cazma-natura.com.hr/ ). Terenski dio treninga je proveden na području ekološke mreže HR1000009 Ribnjaci uz Česmu i HR2000440 Ribnjaci Siščani i Blatnica.

Trening „Planiranje upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže“ je dio Programa edukacije djelatnika u zaštiti prirode i provodi se u sklopu elementa 2 OPKK projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ ( više o projektu na : https://mingor.gov.hr/o-ministarstvu-1065/djelokrug/uprava-za-zastitu-prirode-1180/ekoloska-mreza-natura-2000/projekt-razvoj-okvira-za-upravljanje-ekoloskom-mrezom-natura-2000/5990 ).

Tematski trening je namijenjen djelatnicima javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže koji aktivno sudjeluju u procesu planiranja upravljanja područjima, kao i službenicima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja koji prate iste procese i analiziraju nacrte planova upravljanja.