U sklopu projekta LIFE BEAVER , 15.ožujka 2022. u Čazmi je održana radionica „Suživot sa dabrom“. Organizator radionice je prof. dr.sc. Marijan Grubešić ispred Fakulteta šumarstva i drvene tehnologije Sveučilišta u Zgrebu koji je jedan od partnera u projektu LIFE BEAVER, a Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije se priključila kao suorganizator radionice u Čazmi.

Na radionici u Čazmi su bili prisutni predstavnici Hrvatskih šuma, Hrvatskih voda, Ministarstva poljoprivrede, Državnog inspektorata, lovaca i Javne ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije. Prof. dr. sc. Marijan Grubešić, dr.sc Linda Bjedov, doc.dr.sc. Kristijan Tomljanović i doc. dr. sc. Marko Vucelja su sudionike radionice upoznali sa LIFE BEAVER projektom, dabrom kao vrstom, kronologijom projekta Dabar u Hrvatskoj i utjecajem dabra na staništa-pozitivni i negativni efekti obitavanja dabra. Nakon održane radionice sa sudionicima radionice organizatori su prikupili vrijedne podatke o suživotu sa dabrom.

Ponovnim naseljavanjem dabra u Posavinu i Podravinu prije 26 godina, vraćena je vrsta koja je nestala krajem 19. stoljeća. Ispuštanjem 85 jedinki, stvorena je inicijalna populacija koja se uspješno prilagodila, razmnožila i proširila.  Proširili su se diljem kontinentalne Hrvatske te u dijelovima Bosne i Hercegovine, Srbije, Austrije i Mađarske. Dabrovi su iz Hrvatske doplivali i u Sloveniju – rijekama Savom, Murom, Dravom i Kupom.

Dabar se, iako ne znajući, u svom djelovanju na vodeni ekosustav ravna prema europskim smjernicama upravljanja okolišem te pridonosi i ciljevima Strategije EU za biološku raznolikost i djeluje u smjeru prilagođavanja klimatskim promjenama.

                   

   

    

   

 

Foto: JU Priroda BBŽ i Davor Kirin