Druga dionička radionica za izradu plana upravljanja zaštićenim područjem šumski rezervat Česma i ekološkom mrežom uz rijeku Česmu održana je 10.. ožujka 2022. godine u Dubravi, a ovaj put je domaćin radionice  bila Javna ustanova Zeleni prsten Zagrebačke županije. Prva dionička radionica je održana 08. studenog 2021.g. u Čazmi i  domaćin je bila Javna ustanova Priroda BBŽ .

Na radionicu su se odazvali dionici iz različitih sektora gdje im je prezentirana evaluacija stanja područja ispred Javnih ustanova , a sudionici radionice su svojim aktivnim sudjelovanjem i sugestijama u radionici pridonijeli izradi prijedloga aktivnosti ovog plana upravljanja.

Izrada Plana upravljanja područjima ekološke mreže i zaštićenim područjem uz rijeku Česmu se provodi kroz projekt „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ u sklopu Operativnog programa Konkurentnost u kohezija 2014.-2020. u okviru specifičnog cilja „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću“ , čiji je nositelj Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. Plan zajednički izrađuje Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije, a prema odobrenom planu će obje Javne ustanove provoditi aktivnosti svaka na svom području u narednom periodu od deset godina.

Plan upravljanja područjima ekološke mreže uz rijeku Česmu obuhvaća šest područja ekološke mreže, točnije  pet područja očuvanja značajnih za vrste i stanišne tipove ( HR2001323 Česma-šume, HR2001243 Rijeka Česma, HR2000441 Ribnjaci Narta, HR2000440 Ribnjaci Siščani i Blatnica, HR2001327 Ribnjak Dubrava ) i jedno područje očuvanja značajno za ptice ( HR1000009 Ribnjaci uz Česmu ). Plan upravljanja obuhvaća i jedno zaštićeno područje – Posebni rezervat šumske vegetacije Česma.

Plan upravljanja donosi se za razdoblje od 10 godine, a načela učinkovitog upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 temelje se na uključivanju svih dionika područja. Sudjelovanje dionika podrazumijeva mogućnost da oni koji su izravno ili neizravno povezani s planom upravljanja mogu pridonijeti razvoju plana svojim stavovima, znanjem, iskustvom ili idejama.