Zimsko prebrojavanje ptica na ribnjacima Bjelovarsko-bilogorske županije

Zimsko prebrojavanje ptica vodarica (International Waterbird Census, IWC) odvija se svake godine sredinom mjeseca siječnja u 143 zemlje svijeta, a organizira ju svjetska organizacija za zaštitu močvarnih područja, Wetlands International.

Akcija je volonterskog karaktera i predstavlja najveći i najstariji monitoring program na svijetu koji se provodi od 1967. godine, a Hrvatska u njemu sudjeluje od 1982. godine.

Cilj ovog dugogodišnjeg projekta je bolje razumijevanje ugroženosti vrsta i staništa kroz monitoring brojnosti ptica na vodenim površinama. Mjesec siječanj je pogodan za prebrojavanje vodarica jer je najhladniji mjesec u godini i smatra se da su do tada sve ptice vodarice na svojim zimovalištima, te da je na tim mjestima njihova koncentracija najveća. Također, ptice tada još nisu započele s proljetnom seobom te zbog toga neće doći do dvostrukog prebrojavanja.

Dugogodišnjim skupljanjem podataka dobivaju se procjene veličine populacija ptica kao i njihovi trendovi koji služe kao podloga za pravovremenu zaštitu vrsta i staništa.

U Zimskom prebrojavanju ptica Javna ustanova Priroda BBŽ sudjeluje od 2017. godine, pa je tako i ove godine zajedno s Darkom Podravcem, članom udruge Biom, IWC proveden 16. siječnja na području ekološke mreže HR1000009 Ribnjaci uz Česmu i HR2000440 Ribnjaci Siščani i Blatnica. Zbog velike hladnoće 90 % vodenih površina na ribnjacima je bilo zaleđeno, pa je uočen nešto manji broj ptica na njima nego proteklih godina pri zimskom prebrojavanju. Prisustvo vrsti kao što je utva (Tadorna tadorna) i šljuka kokošica (Gallinago gallinago) te prelet većeg broja ptica u jatima poput velikog vranca (Phalacrocorax carbo), crvenokljunog labuda (Cygnus olor), sive čaplje (Ardea cinerea) te divljih pataka (Anas platyrhynchos) ipak je popravilo dojam provedenog monitoringa.

Slijedećeg dana, 17. siječnja 2021. g. Zimsko prebrojavanje ptica vodarica provedeno je i na području ekološke mreže HR1000010 Poilovlje s ribnjacima, odnosno na području  HR200437 Ribnjaci Končanica. Uz sudjelovanje Javne ustanove prebojavanje je provodila Biljana Ječmenica  iz udruge Biom, koja već duži niz godina na ovom području provodi monitoringe ptica. Hladni zimski uvjeti otežali su prebrojavanje ptica, ali unatoč tome uočene su vrste poput: liske (Fulica atra), divlje patke (Anas platyrhynchos), patke kržulje (Anas crecca), patke kreketaljke (Anas strepera), crvenokljunog labuda (Cygnus olor), sive čaplje (Ardea cinerea), a posebno je zanimljivo prisustvo patke žličarke (Anas clypeata).

Ribnjaci Siščani i Blatnica

Ribnjak Končanica