Zaštita i očuvanje bijele rode

Projekt „ Zaštita i očuvanje bijele rode ( Ciconia ciconia L.)“ je od iznimnog  značaja za život i opstanak strogo zaštićene vrste bijele rode  koji je neizostavno vezan za seosku sredinu i ljude te njegovu važnost za zaštitu okoliša, odnosno zaštitu i očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti.

Cilj  projekta je očuvanje tradicije, odnosno suživota čovjeka i bijele rode pa se u tu svrhu vlasnicima objekata na kojima se nalazi gnijezdo roda isplaćuje jednom godišnje naknada u iznosu od 700,00 kuna za popravak krovišta objekata i druge eventualne štete koje su nastale boravkom bijele rode na objektu.

Projekt provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa Javnim ustanovama koje upravljaju zaštićenim dijelovima prirode na područjima gdje se gnijezdi bijela roda financirajući naknade u udjelu 50:50 po naknadi.  Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije sudjeluje u projektu od 2019. godine.

Projekt „ Zaštita i očuvanje bijele rode ( Ciconia ciconia L.)“ je  jedinstven u Hrvatskoj, dosadašnjom provedbom  pokazao je izuzetne rezultate na terenu, što se ogleda u pozitivnim reakcijama lokalnog stanovništva. U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji osobito se ističe selo Siščani kao selo sa najvećim brojem gnijezda na krovovima kuća i gospodarskim objektima.

 

foto: D.Kirin