EU projekt – Info-edukativni punkt Blatnica

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko-bilogorske županije 2013. godine prijavila je projekt naziva “Info-edukativni punkt Blatnica” na području ribnjaka poduzeća Štefanje d.o.o. i ostvarila bespovratna sredstva EU u iznosu od 665.017,25 kuna. Projekt je realiziran na temelju potpisanog  Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj u sklopu  „Projekta integracije u Natura 2000“, Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Jedan od ciljeva ovog projekta je i pružanje podrške nacionalnim parkovima, parkovima prirode i županijskim javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima pri implementaciji ciljeva europske ekološke mreže Natura 2000 u svoje investicijske programe.

Područje projekta se nalazi u ekološkoj mreži Natura 2000, odnosno ekološki važnom području za Europsku Uniju. Lokacija „Info-edukativnog punkta Blatnica“ pripada u dva Natura 2000 područja : HR1000009 Ribnjaci uz Česmu ( POP područje- područje očuvanja značajno za ptice) i HR2000440 Ribnjaci Siščani i Blatnica ( POVS područje- područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove ).

Cilj ovog projekta je očuvanje šaranskih ribnjaka kao specifičnih staništa za opstanak ptica močvarica, promocija Natura 2000 područja te podizanje razine znanja i svijesti lokalnog stanovništva o važnosti vlažnih (močvarnih) staništa. Projekt se bazira na edukaciji i informiranju javnosti o važnosti očuvanja šaranskih ribnjaka i monitoringu ptica močvarica kojima su ovakva staništa neophodna za opstanak i održanje vrste ali i turizmu promatranja ptica “birdwaching” .

Višegodišnjim monitoringom ptica močvarica na području ribnjaka Siščani i Blatnica  zabilježeno je više od 140 vrsta ptica od kojih je čak 55 Natura vrsta (vrsta značajnih za očuvanje u  EU).

„Info-edukativni punkt Blatnica“ je prvi objekt ovakve vrste u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji koji služi za promicanje prirodnih vrijednosti i važnosti ekološke mreže Natura 2000. Projektom je izgrađena nadstrešnica sa stolom i klupama uz upravnu zgradu koja nudi odmor od šetnje poučnom stazom „ Lokvanjić “  i uređene su dvije prostorije za edukaciju.  Poučna staza „ Lokvanjić “ je kružnog oblika i smještena oko ribnjaka sektora četiri dužine oko tri kilometara, a obuhvaća deset edukativnih tabli o ekosustavu močvarnih staništa i dvije promatračnice za ptice, dok su ostale dvije promatračnice smještene izvan poučne staze .

Poucna_staza_Lokvanjic-letak

        

         

      

         

    

 

tz-bbz-brosura-promatranje-ptica-2016

 

Cjenik