Akcija „ Jeste li ih vidjeli ? “

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike svake godine provodi akciju „ Jeste li ih vidjeli ? “ s ciljem aktivnog uključivanja javnosti u određivanje rasprostranjenosti kornjaša, te podizanja svijesti o ugroženosti ovih vrsta i važnosti njihovog očuvanja.

Svi zaljubljenici u prirodu kada opaze jelenka (Lucanus cervus), alpinsku strizibubu (Rosalia alpina) i veliku četveropjegu strizibubu (Morimus asper funereus) mogu njihovu fotografiju poslati putem obrasca na web stranici Ministarstva zaštite okoliša i energetike za dojavu nalaza ili na adresu e-pošte: jelenak@mzoe.hr (uz fotografiju je potrebno navesti datum, vrijeme i lokaciju viđenja te ime i prezime opažača). Sve dojave javnosti su prostorno prikazane i mogu se pretražiti na Bioportalu – web portalu Informacijskog sustava zaštite prirode, uključivanjem sloja Rasprostranjenost vrsta/Saproksilni kornjaši.Tradicionalno će po završetku a kcije biti izabrane i nagrađene najbolje fotografije, a ujedno će biti nagrađena i osoba koja dojavi najviše nalaza. Ove godine je nagrade za dobitnike osigurao NP Sjeverni Velebit u vidu obiteljskih ulaznica za posjet ovom nacionalnom parku.

Jelenak (Lucanus cervus), alpinska strizibuba (Rosalia alpina) i velika četveropjega strizibuba (Morimus asper funereus) pripadaju jednoj od najugroženijih skupina kornjaša – saproksilnim kornjašima, čije se ličinke hrane umirućim i raspadajućim drvetom te su važna karika u kruženju hranidbenih tvari u ekosustavu. Prisutnost saproksilnih kornjaša odražava očuvanost, kvalitetu i raznolikost staništa te se stoga često koriste kao indikatori stanja ekosustava. Ugroženi su zbog promjena povoljnih životnih uvjeta i uništavanja staništa gdje obitavaju.

Foto : Davor Kirin