Zimsko prebrojavanje ptica vodenih staništa (International Waterbird Census – IWC)  odvija se svake godine sredinom mjeseca siječnja u 143 zemlje svijeta. Akcija je volonterskog karaktera u kojoj sudjeluju udruge, znanstvene organizacije i ljubitelji prirode te zajedno  promatraju ptice močvarice i procjenjuju veličinu njihovih populacija.

Močvarice su sve ugroženija skupina ptica, prvenstveno zbog uništavanja močvarnih staništa širom svijeta. Siječanjskim prebrojavanjem nastoji se zabilježiti reprezentativni dio populacije svake vrste. Uspoređivanjem s brojnostima iz prethodnih godina procjenjuje se status populacija (rastu li, padaju ili su stabilne) te ugroženost pojedinih vrsta. Na osnovu tih saznanja planira se zaštita najugroženijih vrsta i njihovih staništa. Iskustva su pokazala da je siječanj najpogodniji za prebrojavanje močvarica jer je najhladniji mjesec u godini, te se smatra da su do tada sve ptice močvarice stigle na svoja zimovalištima.

Javna ustanova Priroda BBŽ i ove je godine 20. siječnja sudjelovala u Zimskom prebrojavanju ptica sa Darkom Podravcem iz Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode na području  ekološke mreže HR1000009 Ribnjaci uz Česmu i HR2000440 Ribnjaci Siščani i Blatnica.

Siscani_Blatnica_popis_20.siječanj_2019