Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

     
     
Poučna staza Lokvanjić - letak Promatranje ptica i foto-safari BBŽ Program
"Info edukativnog punkta Blatnica"

Cjenik
"Info edukativnog punkta Blatnica"

Obrazac za prijavu posjeta
     
     
Novosti:    
 
01.06.2017.
Košnja livade - stanište močvarnog plavca
 
Nastavak održavanja parcela na području ekološke mreže HR2001220 Livade uz potok Injaticu dobivenih od RH  na korištenje od 2016. godine Javna ustanova nastavlja i 2017. godine sukladno Gospodarskom planu i smjernicama za održavanje staništa u povoljnom sanju za razvoj strogo zaštićenih vrsta biljke hraniteljice plučne sirištare (Gentiana pneumonanthe) i  vrlo rijetkog dnevnog leptira močvarnog plavca (Maculinea alcon).
 
       
______________________________
 
01.06.2017.
Močvarna orhideja u ekološkoj mreži  HR2001220 Livade uz potok Injaticu
 
Orchis laxiflora (Lam) (Anacamptis laxiflora (Lam.) R. M. Bateman, Pridgeon et M. W. Chase, sinonim)  narodnog imena močvarni kaćun ( Šugar 1994 ) ili rahlocvjetni kaćun ( Domac 1994 ) zabilježen je i na području ekološke mreže HR2001220 Livade uz potok Injaticu u Grubišnom Polju.
Močvarna orhideja cvate od srpnja do lipnja i može narasti i do 60 cm. Ima samo nekoliko listova na stabljici, a cvate cvjetovima s naglašenom donjom usnom ljubičaste boje. Raširena je na područjima s vlažnim travnjacima.    Prema Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/13) i Pravilniku o strogo zaštićenim vrstama (NN 144/13) močvarna orhideja je strogo zaštićena vrsta  i nalazi se na crvenom popisu flore RH prema IUCN kategoriji ugroženosti u kategoriji NT gotovo ugrožena (Nikolić,Topić 2005).
 
______________________________
 
29.05.-30.05.2017.
Monitoring  lastavica i piljaka u Bjelovarsko bilogorskoj županiji
 
Sukladno zakonu o zaštiti prirode ( NN 80/13) i Pravilniku o strogoj zaštiti vrsta ( NN 144/13) lastavice i piljci su strogo zaštićene vrste u Republici Hrvatskoj.

Ekstremne vremenske prilike ( nagla zahlađenja i oborine, dugotrajne kiše tijekom gniježđenja ) i korištenje kemijskih sredstava u poljoprivredi smanjuje broj kukaca kojima se hrane što uzrokuje ugibanje mladih kod lastavica i piljaka Lastavice se najčešće gnijezde u raznim pratećim objektima, prvenstveno u onima  u kojima obitava soka , stoka osigurava toplinu lastavicama tijekom gniježđenja, a posredno i velik broj kukaca kojima se hrane te nestanak stoke (posebno goveda ) iz staja smanjuje i broj lastavica. Mjere očuvanja još nisu planirane ali očuvanje tradicionalne, ekstenzivne poljoprivrede ključno je za zaštitu lastavica u RH.

Glavni cilj programa monitoringa je pratiti promjene u veličini populacije i području  rasprostranjenosti lastavica i piljaka , a prikupljeni podaci koriste se za ocjenu stanja očuvanosti vrste.

Praćenje stanja populacije lastavica i piljaka Javna ustanova je započela 2015. godine te nastavlja i u 2017. godini. Monitoringom od dva dana, obilaskom 17 kvadranata (1x1 km), zabilježili smo 202 gnijezda lastavica i 6 gnijezda piljaka čime smo ponovili monitoring na istom području od 2015. godine. Usporedbom monitoringa 2015.g. i 2017.g. dobili smo rezultat o opadanju broja gnijezda ; 2015 je zabilježeno na tim područjima 224 gnijezda lastavica i 14 gnijezda piljaka. Glavni razlog manjeg broja gnijezda koji smo utvrdili 2017.g. u odnosu na 2015. g. je iseljavanje ljudi sa sela, a time i nestanak stoke.

2017 zbirno
 
______________________________
 
13.05.2017.
Obilježavanje Svjetskog dana ptica selica u Info edukativnom punktu Blatnica
 
Članovi udruge BIOM i Javna ustanova obilježili su Svjetski dan ptica selica promatrajući ptice na poučnoj stazi Lokvanjić Info edukativnog punkta Blatnica.

Svakoga drugog vikenda u svibnju, od 2006. godine, obilježava se Svjetski dan ptica selica. Taj se dan obilježava radi podizanja svijesti šire javnosti o potrebi zaštite ptica selica i njihovih staništa. Inicijativa za obilježavanje toga dana pokrenuta je pod pokroviteljstvom međunarodnog Sporazuma o zaštiti afričko-euroazijskih migratornih ptica močvarica i Konvencije o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja. 

Ptice selice prelaze ogromne udaljenosti na svojim seobenim rutama, nekada dugim i po 10 000 kilometara. Mnoga mjesta o kojima ptice ovise su ugrožena ljudskim aktivnostima i njihovo uništavanje i nestajanje glavni je uzrok ugroženosti ptica selica. Ljudske aktivnosti, osobito uništavanje močvarnih staništa npr. isušivanjem i prenamjenom u poljoprivredno zemljište te uznemiravanje ptica zbog rekreacijskih aktivnosti i krivolova ugrožavaju uspjeh selidbe ptica.
 
       
   
______________________________
 
27-28.04.2017.
XVII Skup čuvara prirode RH
 
Park prirode Kopački rit je ove godine bio domaćin  XVII Seminara čuvara prirode RH u 2017. godini. Svake godine skupe se čuvari prirode iz svih javnih ustanova u Republici Hrvatskoj, kao i predstavnici nadležnih službi i ministarstva kao bi izložili svoje prijedloge i probleme u proteklom razdoblju. Na ovom seminaru bilo je govora o bespravnoj gradnji, provođenju monitoringa, stradavanju ptica od srednje naponske mreže, suradnje sa nevladinim udrugama, o iskustvima rendžera u Africi i Aziji.
 
______________________________
 
27.04.2017.
Program Info edukativnog punkta Blatnica
 
Edukativni program sklopu škole u prirodi za učenike osnovnih škola se nastavlja u info edukativnim punktu Blatnica sa učenicima 7. A  i 7. B razreda  Osnovne škole Velika Pisanica.  Učenici i njihovi nastavnici su u skladu s izabranim programom poslušali stručno predavanje o močvarnim staništima s naglaskom važnost očuvanja močvarnih staništa, te o bogatstvu ornitofaune ekološke mreže Ribnjaci uz Česmu i Ribnjaci Siščani i Blatnica. Učenici su obišli poučnu stazu Lokvanjić i promatrali ptice dalekozorima i teleskopom. 

Zahvaljujemo na posjeti !!!
 
______________________________
 
23.04.2017.
Trening program prepoznavanja čestih vrsta ptica u RH u Info edukativnom punktu Blatnica
 
Udruga BIOM u suradnji s norveškim sveučilištem Nord-Trøndelag organizira trening prepoznavanja čestih vrsta ptica u Hrvatskoj. Kroz 15 do 20 terenskih dana polaznici će moći naučiti prepoznavati ptice vizualno i auditivno, te steći potrebna znanja o metodama monitoringa čestih vrsta ptica. Po završetku treninga, polaznici će dobiti mogućnost polaganja službenog ispita za identifikaciju čestih vrsta ptica Hrvatske i dobivanja međunarodno priznate diplome.

Jedan od svojih terenskih dana  polaznici su proveli prvi puta prošle godine  na Ribnjacima Siščani i Blatnica  u suradnji sa našom  Javnom ustanovom, te su tokom svog trening programa u trajanju od oko šest sati zabilježili 60 vrsta ptica .  Obzirom da kažu da im je to bio jedan od najboljih terena ove godine su sa novom grupom polaznika ponovno posjetili ribnjake ekološke mreže HR2000440 Ribnjaci Siščani i Blatnica ali zbog kišnog dana zadržali smo se samo na području Info edukativnog punkta Blatnica i zabilježili 65 vrsta ptica … vidimo se i sljedeće godine.

Popis ptica zabilježenih na treningu
 
       
   
______________________________
 
22.04.2017.
Zelena čistka 2017.
 
Zelena čistka je jednodnevna volonterska akcija čišćenja divljih odlagališta otpada sa ciljem podizanja svijesti o stvaranju i važnosti odgovornog gospodarenja otpadom, s ciljem očuvanja okoliša i prirode.

Ideja za projekt Zelena čistka  je izrasla iz estonske građanske inicijative "Let’s do it!"  koja je 3. svibnja 2008 okupila 50 000 volontera, koji su u cijeloj zemlji uklonili 10 000 tona otpada u samo 5 sati, a do 2012 godine sudjelovalo je već 70 država, među kojima prvi put Hrvatska. Tada su sudjelovale sve hrvatske županije te više od 60 gradova i općina, a sudjelovalo je više od 30 000 volontera.

Grad Čazma se i ove godine uključilo kao organizator Zelene čistke na području grada te se na poziv grada priključila i naša Javna ustanova, na taj način uz ostale sudionike smo svi zajedno pridonijeli ovoj vrijednoj akciji.
 
       
     
______________________________
 
11.04.2017.
Monitoring orhideja, mali kaćun ( Orchis morio )
 
Ove godine nastavljen je monitoring orhideje mali kaćun (Orchis morio) koju smo pronašli prošle godine pri obilasku livade u Grubišnom Polju, a na kojem obitava kritično ugrožena vrsta leptira, močvarni plavac (Maculinea alcon) i biljka plućna sirištara, a sa ponosom možemo reći da je ta livada u vlasništvu RH je od prošle godine dodijeljena Javnoj ustanovi na korištenje odnosno za očuvanje i istraživanje.

Livada je posebna jer pripada ekološkoj mreži Natura 2000, odnosno području očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove  HR2001220 Livade uz potok Injaticu, a i dio je ekološke mreže HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje područje očuvanja značajno za ptice.

Obilaskom je pronađeno oko 25 jedinki ove  ugrožene vrste orhideja, te ćemo nastaviti pratiti stanje u narednim godinama.
 
       
 
______________________________
 
07.04.2017.
Započelo provođenje edukativnih programa u sklopu škole u prirodi u Info-edukativnom punktu Blatnica
 
Javna ustanova počela je s provođenjem edukativnih programa sklopu škole u prirodi za učenike osnovnih škola, a prvi posjetitelji za ovu godinu su bili učenici trećih razreda I. Osnovne škole Bjelovar, odnosno područne škole Nove Plavnice i Klokočevac. Učenici i njihovi nastavnici su u skladu s izabranim programom poslušali stručno predavanje o močvarnim staništima s naglaskom na floru i faunu ribnjaka Blatnica kao i  važnost očuvanja močvarnih staništa, te o bogatstvu ornitofaune ekološke mreže Ribnjaci uz Česmu i Ribnjaci Siščani i Blatnica. Najveći doživljaj izazvao je obilazak poučne staze Lokvanjić i promatranje ptica dalekozorima i teleskopom iz promatračnica.

Zahvaljujemo na posjeti !!!
 
______________________________
 
01.04.2017.
Posjet planinara iz Slovenije Info edukativnom punktu Blatnica
 
U sklopu manifestacije "Proljeće u Čazmi" planinarsko društvo HPD Garjevica iz Čazme ugostilo je skupinu planinara prijateljskog društva Radje iz Slovenije. Tom prigodom im je i naša Javna ustanova u dogovoru sa HPD Garjevica pružila gostoprimstvo u Info edukativnom punktu Blatnica gdje smo im prezentirali područje ekološke mreže Ribnjaci uz Česmu i Ribnjaci Siščani i Blatnica , te ih upoznati sa važnošću očuvanja i prirodnim bogatstvima našeg kraja. Na kraju su svi planinari sa oduševljenjem prošetali poučnom stazom "Lokvanjić".
 
       
     
______________________________
 
29.03.2017.
Promocija Info edukativnog punkta Blatnica u Ljubljani
 
U Ljubljani je održana prezentacija turističke ponude Bjelovarsko-bilogorske županije u sklopu Klastera Središnja Hrvatska u organizaciji Turističke zajednice Bjelovarsko bilogorske županije i predstavništva Hrvatske turističke zajednice u Ljubljani.

Tom prigodom direktorica Turističke zajednice Bjelovarsko bilogorske županije Jasna Vaniček Fila  predstavila je slovenskim turističkim agencijama i novinarima programe o Bilogorskoj konjičko- turističkoj stazi okruženoj domaćim OPG-ovima, programe birdwatchinga u Info-edukativnom punktu Blatnica s poučnom stazom Lokvanjić, gastro proizvode i programe aktivnog odmora (bicikliranje, jahanje, planinarenje i wellnes).
 
______________________________
 
28.03.2017.
Brazilci  u Info edukativnom punktu Blatnica
 
Kontaktom turističke agencije Katarina Line našoj Javnoj ustanovi na poučnoj stazi Lokvanjić Info edukativnog punta Blatnica zatekli su se i posjetitelji iz Brazila. Riječ je o brazilskim turistima, ljubiteljima ptica koji putuju po cijelom svijetu promatraju i fotografiraju ptice. Gospodin koji je inače odvjetniku Brazilu ima hobi fotografiranja ptica, kod nas se oduševio i uspio fotografirati bijelu rodu koju još nikada nije vidio u živo , te nam je sa ponosom pokazao da će ju uvrstiti u svoju arhivu zajedno da više od 120 ptica koje je fotografirao po cijelom svijetu. Ostale fotografije ptica će u miru svoga doma pregledati i nakon determiniranja utvrditi da li je uspio „upecati“ još koju do tada njemu neviđenu vrstu.
 
______________________________
 
23-24.03.2017.
Monitoring kockavice 2017. godine
 
Kako bismo osigurali nastavak praćenja stanja ove zaštićene vrste  proveli smo i 2017. godine „Akciju prebrojavanja  kockavice  ( Fritilaria meleagris L. )“  uz suradnju svojih vjernih suradnika, a možemo sa ponosom naglasiti da ih je svake godine sve više i donose nam vrijedne informacije o novim lokalitetima rasprostranjenosti ove vrste koja se nalazi i u Crvenoj knjizi vaskularne flore Hrvatske ( DZZP, 2005 ) kao osjetljiva svojta koja je suočena s vrlo visokim rizikom nestajanja na prirodnim staništima.

 
     
letak - kockavica    

Akcija je provedena na dvanaest lokaliteta što je za tri više nego prethodnih godina monitoringa zahvaljujući dojavi novih lokaliteta od učiteljice iz OŠ Čazma Ivane Moguš  i vrijednog fotografa prirodnih ljepota našeg kraja g. Delimira Hrestaka. Monitoring na lokalitetima Donja Rašenica  proveli smo kao i lani u suradnji sa našim profesorom Delićem sa kojim imamo vrlo vrijednu suradnju na području zaštite prirode u našoj županiji i sada već tradicionalnoj suradnji sa g. Željkom Bajzom i OŠ Veliko Trojstvo na lokalitetu Velika Jasenovača.
Tokom monitoringa  obilježeno je dvanaest kvadranata i izbrojeno oko 480 kockavica, područje Donje Rašenice je za sada evidentirano kao područje sa najvećom gustoćom populacije, a sa visokom populacijom odlikuju se i lokaliteti u Velikoj Jasenovači i Narti. Dojavljena područja u Galovcu, Gudovcu  i Međurači  popratiti ćemo intenzivnije u narednim godinama, a ostala područja koja smo evidentirali nalaze se u Čazmi, Dragancu i našoj edukativnoj stazi Lokvanjić u Blatnici.
Zahvaljujemo svima na suradnji , veselimo ponovnoj suradnji i nadamo se uspostavi novih suradnji sa ljubiteljima prirode !!!

       


„Dana 23. ožujka 2017. , krenuli smo kombijem ,O.Š. V.Trojstvo, put Velike Jasenovače iza Velikog Grđevca na akciju prebrojavanja kockavice  ili latinski fritillaria meleagris. Ravnateljica škole Valna Bastijančić Erjavec  dopustila je da povedem onoliko učenika koliko stane u kombi , a to je 8 učenika . Ovu akciju pratimo već 5. godina i to vrlo uspješno . Učenici su bili iz 3. i 5. razreda : Leon Bastijančić Erjavec, Kolar Ivan, Ema Mamić, Mateja Zlatec, Lana Vunderlich, Lana Đipalo, Klaudija Radonić  i Tia Kovačić. Prebrojavanju su nam se pridružili i djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Bjelovarsko bilogorske županije , koji i vode ovu akciju. Na obostrano zadovoljstvo smo ustanovili da je kockavica procvala i da je ima više nego prošle godine. Konopom određene veličine su učenici označili i prebrojali kockavicu na 3. lokacije. Poslije veselog brojanja i trčkaranja po netaknutoj prirodi krenuli smo kući. Na  kraju našeg druženja djelatnici  Javne ustanove su nam svima podijelili prigodne poklone i razne edukativne materijale o zaštiti prirode i kockavice.
              
Zahvaljujemo vam se na lijepom i za naš planet korisnom druženju.


                                                                                                Željko Bajza“

Kockavica okom Željka Bajze :

       
______________________________
 
23.03.2017.
Istraživanja na sedrenom slapu u Škodinovcu
 
Profesor Antun Delić u suradnji s PMF-om Zagreb istražuje skupinu kukaca tzv. tulare (Trichoptera) na sedrenom slapu u Škodinovcu ( V.Bastaji ) pa je i nas upoznao sa ovim dosta nepoznatim i sakrivenim područjem kao i sa svojim istraživanjem.Tulari se razvijaju u vodi i vrlo su osjetljivi te stoga brzo reagiraju na promjene u okolišu. Zahvaljujući tome pogodni su pokazatelji u praćenju promjena stanja voda, odnosno kao organizmi za biomonitoring. Mogu se smatrati bioindikatorima "čistih", nezagađenih voda,  jer povećano zagađenje otpadnim vodama i reguliranje vodotoka uzrokuju smanjenje ovih životnih zajednica. Profesor Delić sumnja da na tom području postoji  još znanosti nepoznata vrsta tulara i nada se da će mu ovo istraživanje pomoći to dokazati.

Sama činjenica da ti organizmi žive kod nas pokazatelj su prirodnog bogatstva našeg kraja.

https://www.youtube.com/watch?v=pclVzQ4ySQ8

 
       
______________________________
 
17.03.2017.
Place2go – Međunarodni sajam turizma
 
U sklopu prezentacija turizma  Bjelovarsko bilogorske županije u organizaciji Turističke zajednice Bjelovarsko bilogorske županije  na Međunarodnom turističkom sajmu Place2go u Zagrebu koji se održavao  od 17. do 19. ožujka 2017. u Areni Zagreb prezentiran je i Info edukativan punkt Blatnica sa svojim programima škole u prirodi i turizma promatranja ptica.
 
______________________________
 
26.02.2017.
Prva roda u Bjelovarsko bilogorskoj županiji 2017.g. !!!
 
Sada već tradicionalno dočekujemo našu rodu koja se prva vraća u svoje gnijezdo u selu Siščani (električni stup ispred kućnog  broja 95), dobili smo dojavu da je ove godine stigla 26.veljače (2016 je stigla 27.veljače )  i  naravno da smo ovjekovječili i njen ovogodišnji dolazak. Ova roda je posebna jer se svake godine vraća prva ovako rano, ostale rode obično kasne za njom za po tri do četiri tjedna .
 Inače selo Siščani u Bjelovarsko bilogorskoj županiji je selo sa najvećim brojem gnijezda, 2016. smo izbrojili  27 gnijezda bijele rode u ovom selu, a po broju gnijezda slijedi Ivanovo Selo sa  18 gnijezda.
 
______________________________
 
03.02.2017.
Promicanje održivog razvoja prirodne baštine
 
Okvir za korištenje instrumenata kohezijske politike Europske unije u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014.-2020. reguliran je Sporazumom o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske unije za korištenje strukturnih i investicijskih fondova EU za rast i radna mjesta. Opći cilj Sporazuma  o partnerstvu je pružiti potporu u približavanju Republike Hrvatske ostalim državama Europske unije ubrzavanjem gospodarskog rasta i poticanjem zapošljavanja.

Sporazum o partnerstvu definira Tematski cilj 6 „ Očuvanje i zaštite okoliša i promicanje učinkovitosti resursa“ kao jedan od izabranih ciljeva u koji se usmjeravaju sredstva unutar Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“ koji se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, a njegova strategija se temelji na koncentraciji ulaganja u devet tematskih cjelina zajedničkog Strateškog okvira i njihovim specifičnim prioritetima ulaganja.

Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“ pokrenut je u okviru prioritetne osi 6 Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“ – „Zaštita okoliša i održivost resursa“, Specifičnog cilja 6c2 „Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine“ sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj. Ovaj poziv namijenjen je ulaganjima  povezanim sa zaštićenim područjima u kategorijama kojima upravljaju županijske javne ustanove  kao i područjima ekološke mreže.

Svrha poziva „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“  je  Održivo korištenje prirodne baštine s ciljem doprinosa održivom društveno – gospodarskom razvoju na lokalnoj/regionalnoj razini.

Predmet ovog poziva je povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta te uspostava boljeg upravljanja posjetiteljima odredišta prirodne baštine, pri čemu projekti moraju biti usmjereni na razvijanje javne svijesti o važnosti očuvanja bioraznolikosti i/ili georaznolikosti kroz promociju zaštićenih dijelova prirode i ekološke mreže Natura 2000.

Ukupna dostupna raspoloživa financijska sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj predviđena za ovaj Poziv iznose 196.000.000,00 kuna. Vrijednost bespovratnih sredstava koji mogu biti dodijeljeni za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga kreću se od najnižeg iznosa od 2.000.000,00 kn do najviše 20.000.000,00 kuna. Maksimalan iznos bespovratnih sredstava iznosi 85 % od prihvatljivih troškova za područje naše županije.

Javna ustanova Priroda BBŽ uključena je u dva projektna prijedloga kao ključan partner:

- „ČAZMA NATURA“: nositelj projektnog prijedloga je Grad Čazma , a projektni prijedlog uključuje promociju zaštićenog područja Regionalni park Moslavačka gora i područja ekološke mreže HR1000009 Ribnjaci uz Česmu, HR2000440 Ribnjaci Siščani i Blatnica i HR2001327 Ribnjak Dubrava.
 
 
- „ZELENI VRTOVI POILOVLJA“: nositelj projektnog prijedloga je Grad Garešnica , a projektni prijedlog uključuje promociju područja ekološke mreže HR1000010 Poilovlje s ribnjacima, HR2001216 Ilova i HR2000438 Ribnjaci Poljana.
 
   
______________________________
 
28.01.2017.
Fotografi  na poučnoj stazi Lokvanjić
 
Fotograf Delimir Hrestak sa kolegom odlučio je unatoč hladnoći posjetiti i fotografirati ljepote prirode na poučnoj stazi Lokvanjić našeg  Info edukativnog punkta Blatnica. Strpljenje i upornost su nagrađeni prekrasnim fotografijama.
 
       
______________________________
 
16.01.2017.
Predstavljanje brošure Promatranje ptica i foto-safari u Bjelovarsko bilogorskoj županiji
 
Direktorica Turističke zajednice Bjelovarsko bilogorske županije Jasna Vaniček Fila predstavila je brošuru Promatranje ptica i foto-safari u Bjelovarsko bilogorskoj županiji. Brošuru je izdala 2016. godine TZ Bjelovarsko bilogorske županije uz suradnji sa Tugomirom Pemperom i Javnom ustanovom Priroda BBŽ. Brošura predstavlja foto-safari u Bjelovarsko bilogorskoj županije i  promatranje ptica u Info edukativnom punktu Blatnica  sa popisom dosada zabilježenih 101 vrsta ptica na području ekološke mreže HR2000440 Ribnjaci Siščani i Blatnica i popis programa koje Javna ustanova provodi u Info edukativnom punktu Blatnica.

Brošura - Promatranje ptica i foto-safari u BBŽ
 
______________________________
 
16.01.2017.
Predstavljanje Info-edukativnog punkta Blatnica
 
Javna ustanova je predstavila tijek dosadašnjih aktivnosti u Info edukativnom punktu Blatnica predstavnicima Ministarstva zaštite okoliša i energetike Načelnici sektora za bioraznolikost i strateške poslove ,Uprava za zaštitu prirode, Ivani Jelenić i Građevinskom ing. projekta-Projekt Integracije u Natura 2000. Na predstavljanju je bila i direktorica Turističke zajednice Bjelovarsko bilogorske županije Jasna Vaniček Fila, predstavnici turističkih zajednica, turističkih agencija,  novinari i televizija.
 
       
     
______________________________
 
16.01.2017.
Zimsko prebrojavanje ptica vodenih staništa ( International Waterbird Census )
 
Zimsko prebrojavanje ptica vodenih staništa (International Waterbird Census – IWC) je međunarodni program koji se od 1967. godine realizira pod okriljem organizacije Wetlands Internationala sa sjedištem u Nizozemskoj.

Cilj je sakupljanje podataka o brojnosti i promjenama populacija ptica, vezanih za vodena staništa, koja su na svjetskom nivou najosjetljivija na ljudske aktivnosti, kako bi se odredila najvažnija područja za njihov opstanak i pripremila strategija zaštite.

IWC se svake godine odvija u 143 zemlje svijeta sredinom mjeseca siječnja. Akcija je volonterskog karaktera i u Hrvatskoj se odvija već 50 godine i važna je prilika za podizanje svijesti o zimujućim pticama i važnosti vodenih površina. Ove godine je Javna ustanova Priroda BBŽ organizirala u suradnji sa udrugom Biom i Darkom Podravcem iz Hrvatskog društva za zaštitu ptica i prirode IWC za ribnjacima unutar ekološke mreže HR2000440 Ribnjaci Siščani i Blatnica. Akciji su se pridružili i kolege iz Javne ustanove Zeleni prsten Zagrebačke županije – stručni suradnik Luka Basrek i Javne ustanove Zaštita prirode Sisačko moslavačke županije kolege Zlatko Butina i Franjo Šklempe. Akciji su pripomogli djelatnici Razvojne agencije Grada Garešnica, te smo dobili veliku pomoć i promociju fotografa Delimira Hrestaka.

Narta - prebrojavanje ptica

Sišćani i Blatnica - prebrojavanje ptica
 
       
       
   
______________________________
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player